کد خبر : 26186
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۲
1,394 views بازدید

علل رواج تفكر انحرافی طلوعی در منطقه‌ی بختياری

علل رواج تفكر انحرافی طلوعی در منطقه‌ی بختياری

عصر ایذه: تفكرانحرافي و شبه مذهبی طلوعی در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ ش طراحی و در آغاز سال ۱۳۲۹ ش

عصر ایذه: تفكرانحرافي و شبه مذهبی طلوعی در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ ش طراحی و در آغاز سال ۱۳۲۹ ش عملیاتی و اجرا شد.

 

 

bakh-2

 

 

خاستگاه اولیه طلوعی شهر مسجد سلیمان و گرمسيرات بختياري بود، با بازگشت عشایر از گرمسیر و به موازات کوچ بهاره که عشایر در سراسر ییلاق (قسمت هاي از چهار محال و اصفهان ) پراکنده شدند، طلوعی نیز در سرتاسر منطقه بختیاری رواج پیدا کرد و دامنه آن به قلمرو عشایر بهمئی دراستان كهگيلويه و بوير احمد نیز کشیده شد.
خط سیر طلوعی در امتداد رودخانه کارون از پایین دست به سرچشمه و سرشاخه ها بود، مسیری خلاف جریان آب کارون طی کرد، دربين عشایر و ده نشینان حاشیه کارون شیوع پیدا کرد و به سرعت خود را به کوهرنگ رسانید.

کمتر روستا یا منطقه ای بود كه اين تفكرانحرافي در ان نفوذ نكرده باشد، دین سازان با اعزام مبلغان و مروجان مسلک خود که اصطلاحاً « سرطلوع» گفته می شدند – با شور و ولع بسیار – فرقه انحرافي و نوظهور طلوعي را در همه جا گسترش دادند.
* اين كه علل وعوامل رواج تفكر انحرافي طلوعي در منطقه بختياري چه بودند؟

* رواج اين فرقه انحرافي چه پيامد ها و نتايجي به دنبال داشت ؟
طلوعي يا سال طلوعي، به واقعه اي گفته مي شود كه حدود سال هاي ۱۳۲۸ ش و ۱۳۲۹ ش همزمان با ملي شدن صنعت نفت ايران در منطقه گرمسيري بختياري در خوزستان به وقوع پيوست.

گروهي از مردم در مناطق نقت خيز بختياري، بر اثر عوام فريبي جاسوس انگليسي به نام جيكاك۲ ، ناآگاهانه به اطاعت و پيروي از انديشه و افكار گمراه كننده وي وارد يك جريان انحرافي و شبه مذهبي به نام طلوعي شدند.
اين جاسوس تربيت شده و زبردست كه از سوي دولت انگلستان جهت دسيسه و توطئه هاي استعماري و تفرقه اندازي و سوق دادن مردم به انديشه هاي واهي و انحرافي و عقيم ساختن جنبش مردمي ملي شدن صنعت نفت به ميان مردم ايران و بختياري ها اعزام شده بود با برنامه هاي طرح ريزي و از قبل پيش بيني شده و با وسايل و ابزاركار مورد نياز و با انديشه هاي مخرب و انحرافي وارد عمل گرديد و باعث و باني تفكر شبه مذهبي طلوعي گرديد.
– صبغه و رنگ مذهبي شيعي و استفاده ناصواب طلوعيان از محبوبيت ائمه شيعه در ميان مردم بختياري و ناآگاهي و ساده لوحي برخي از عشاير و روستانشينان در ترويج اين آئين انحرافي مؤثر بوده است.
– جريان شبه مذهبي «طلوعي» محصول سياست و تفكر انگليسي ها در مقابله با خواست مردم ايران براي ملي شدن صنعت نفت بود.
– به نظر مي رسد انگليسي ها با ترويج عقيده ترك امور دنيايي و نفي جهان مادي و پرداختن به برخي امور معنوي و اخروي آن توام با مغالطه و سفسسطه هاي عوام فريبانه ، به عنوان حربه كارساز براي تحقق اهداف خود استفاده مي كردند.

 

معناي واژگاني ومفهوم طلوعي (تولويي) وسروشي
طلوعی(تولویی) يا سروشی نام شبه جریان مذهبی انحرافي و فرقه ای بود که ماموران سیاسی انگلیس در اواخر سال ۱۳۲۸ ش طراحی و در سال ۱۳۲۹ ش عملیاتی و به اجرا در آوردند. قصد آنها این بود تا با این ترفند ساکنان مناطق نفتی را از موضوع ملی شدن نفت دور ساخته و در نهایت مانع از ملی شدن نفت در ایران شوند. معنا و مفهوم طلوعی و سروشی برگرفته از چند موضوع است :
معنای لغوی: طلوع به معنی برآمدن خورشید ، ستارگان و ماه ، آشکار شدن ، ظاهر شدن و پدیدار شدن پدیده ای اغاز وابتدا هر عملي يا چيزي،(عميد ، ۱۳۷۱: ۸۴۷) سروش نیز به معنی فرشته،ملک وجبرئیل است.
معنی استعاری طلوعي و سروشي بین مردم بختیاری: طلوعی به معنای ظهور پدیده غیر معمول و متعارف و خلاف عرف در جامعه و سروشی به مفهوم دیوانه و مجنون ، شیدا و پریشان ، سرگردان و هیجان زده ، دچار توهم ، کسی که از حالت طبیعی خارج شده است و دچار ظن و گمان انحرافی و خودباختگی شده است ، نجواهایی که از عالم غیب به گوش رسد و به فرد الهام می گردد.
طلوعي برگرفته از خواب و رویایی ساختگي بود که پیشوای طلوعی دیده بود، وی خواب خود را چنين نقل مي كرد كه :«در یکی از شب های گرم تابستان که به خواب رفته بودم ناگهان برقی زد و تمام دنیا را روشن کرد این نور همه ما را بیهوش کرد وقتی به هوش آمدم و چشم خود را باز کردم زبان همه ما به ورد و ذکر افتاد به طوری که تا سه روز قادر نبودیم حتی یک کلمه حرف بزنیم و همه ذکر گرفته بودیم.

در همین حال اغماء و بیهوش بودیم که یک شخص نورانی جلوی ما ظاهر شد و پرچم سبزی به ما داد که هر کس به پیش ما بیاید و این علم را ببیند گناه او بخشیده شده و به بهشت خواهد رفت»(آسياي جوان، ۱۳۳۰: ۲) بر اساس این خواب اين تفكر انحرافي و شبه مذهبي را طلوعي ناميدند و معتقد بودند کسانی که به آیین طلوعی مي گرویدند اشخاصی بودند که نور ایمان و صداقت و راستی در وجود آنان پدیدار شده و طلوع نموده است.
جیکاک در راستای تحقق اهداف انگلستان در جهت جلوگيري از نهضت ملي شدن نفت یک جریان شبه دینی را در مناطق نفتی به ویژه محل استقرار شاخه هفت لنگ بختیاری‌، سازماندهی کرد.

این جریان مرموز که بیش از هر چیز بر انکار دنیا‌، ترک آن ، کناره گیری از امور دنیوی و بی ارزش بودن خاک و نفت تاکید داشت ، « تولویی» یا « طلویی » و « سروشی» نام داشت.

می گویند طلوعی ناشی از حالتی بود که جیکاک انگلیسی با اتصال برق بر بدن مردم ایجاد میکرد و نوعی شوک به افراد وارد می ساخت، برخی از شنیده ها نیز حکایت از آن دارد که احتمالاً از قرص های روان گردان استفاده می کرد و نوعی حالت گیجی ، بی تعادلی و هذیان گویی در اشخاص ایجاد می کرد.

زیرا «سُروشی»۳ در بین مردم به معنی دیوانه ، مجنون ، شیدا و ناهشیار می باشد، از جيكاك داستان هاي مختلفي نقل مي كنند كه در بعضي از موارد شبيه چشم بندي و افسانه است اما به قول يكي از آقايان بختياري «از آن دم بريده هر كاري بعيد نبود.»(يعقوبي نژاد، ۱۳۹۱: ۱۵۲)
علل رواج تفكر انحرافي طلوعي :
۱- اين فرقه انحرافي دسيسه و توطئه استعماري جهت تفرقه اندازي و سوق دادن مردم مؤمن و معتقد به انديشه هاي واهي و انحرافي و دور ساختن آنان از صداقت ، ايمان نسبت به مليت و دين و مذهب بود.
۲- استفاده از فريب ، حيله و تزوير ازسوي جيكاك ، زودباوري ،سادگي ، بي سوادي و ناآگاهي همراه با تعصب و صداقت بي حد و حصر مردم از سوي ديگر در ترويج اين تفكر انحرافي تاثير فراوان داشته است.
۳- انديشه حيله گرانه جهت نفاق و استشمار و استيلا بر اقوام ازجمله اهداف استعمار انگليس در رواج تفكر طلوعي بود.
۴- عقيم و خنثي نمودن جنبش مردمي ملي شدن صنعت نفت يكي از اصلي ترين اهداف وعلت هاي ترويج اين فرقه شبه مذهبي بوده است .
۵- در سال ۱۳۲۹ ش با اعلام ملي شدن صنعت نفت عوامل دولت انگلستان به فكر چاره اي افتادند تا به ملي شدن صنعت نفت خدشه اي وارد كند و مجدداً بتوانند به ايران بازگردند لذا با كمك عامل نفوذي خود ميجر جيكاك و با لطايف الحيل گوناگون ، شعبده بازي و جادوگري، استفاده از لباس روحاني ، عوام فريبي اقدام به ترويج اين تفكر انحرافي نمود. ادامه دارد.

 

 

 

دكتر عزت اله عبدالهي نوروزي، مصطفي عليزاده گل سفيدي

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 25 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 25
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سید حمزه علی موسوی چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲

با سلام و ضمن قبولی طاعات و عبادات
عالی بود استفاده کردیم

علی چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۳

بسیار عالی
لطفا چنین مطالبی رو بیشتر قرار بدید

اهورا چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۸

خسته نباشید عالی بود از این دست مقالات به سطح آگاهی مخاطبینتون افزایش میده، بیشتر استفاده کنید

ناشناس چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۳

سلام عالی بود، دستتون درد نکنه، ان شاالله موفق باشید.

ممبینی چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۶

بسیار علمی و آموزنده هست

صادق جمشیدی چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۹

اطلاعات خوبی بود استفاده کردم تشکر میکنم

ناشناس چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۹

دست شما درد نکنه از این مطلب زیبا

محمدرحیم کیانی منش چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۵

از لطف شما سپاسگزارم بسیار جالب بود

علی پنجشنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹

با سلام مقاله فاخر وارزشمندی است با تشکر از عصر ایذه

حسین پنجشنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲

برای اشنایی با مطالب در مورد تاریخ وفرهنگ بختیاری به سایت زیر نیز مراجعه فرمایید.
http://www.hcob.ir

ناشناس پنجشنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۷

یکی از معروف ترین شعارهایی که توی دهان مردم ساده دل ما انداختند این بود که بگید عشق علی مین دلمه صنعت نفت سیچنمه

امید جعفریان شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲

عالی بود

ناشناس یکشنبه , ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ۰:۳۱

بعد جند ده فهمیدند که طرح انگلیس است………….حالا

بهرام کیانی ده کیانی دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰

سلام
طاعات وعبادات قبول

بهرام کیانی ده کیانی دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۵

شعارشون هم این بود
موکه عشق علی مین دلمه صنعت نفت سیچنمه
یا
موکه عشق علی مین دلمه نفت سیاه سیچنمه

حسین نوروزی سه شنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - ۹:۲۳

سلام
بسیار عالی و آموزنده بود .
سپاس از دکتر عبدالهی نوروزی عزیز و جناب آقای علیزاده ، به خاطر این مقاله آموزنده …..

بهرام کیانی ده کیانی شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷

عیدسعیدفطرمبارک

ناشناس جمعه , ۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹

با سلام دست نویسنده این مقاله درد نکنه متن خیلی خوبی بود استفاده کردیم خوبه آنهایی که در گروههای مجازی فعالیت دارند از این متونها استفاده کنند تا تا این اطلاعات ارزشمند فراگیر شود …باقری

ن - ط دوشنبه , ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۹:۲۰

با سلام ، جالب و خوب بود ، ممنون

رضا ف م سه شنبه , ۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۴

سلام و خسته نباشید
دو نکته : یکی این که من شاید ۱۵ سال پیش تحقیق در این زمینه داشتم در منطقه خودمان یعنی هلایجان و سوسن هم افرادی طلوعی شدند که من خودم با اون افراد مصاحبه داشتم
دوم اینکه: بجز اینکه میگفتن مو که مهر علی من دلمه نفت ملی سینه یه حس خاصی بین این افراد بود که هر گناه یا خطایی که در اون بازه زمانی انجام داده بودن رو میگفتن و طلب مغفرت میکردند

.. دوشنبه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲

هنوز که هنوز باگذشت ۶۷یا۶۸سال از قضیه ی طلوعی درمیان فامیل من ازطلوعی صحبت میشود وافرادی که در اثر قضیه ی طلوعی به هذیان گویی افتاده بودند را مسخره می کنندحالایا دوستانه یا خصمانه هذیان های آنها را به یادشان می آورند. مثلامی گویند یادت هست سال طلوعی رفتی پیش فلانی وگفتی بابت گوسفندهایی که از تو دزدیدم حلالم کن. صاحب گوسفندگفت چندتا دزدیدی وبه اندازه ی چندتاحلالت کنم؟وتوگفتی هفتادگوسفنددزدیدم. تاهفتادتا حلالم کن
وزیادشنیده ام از داستان هذیان یااعتراف مردم درسال طلوعی..متأسفانه

.. دوشنبه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱

هرچندکه ازآن جوانان سال طلوعی شاید به تعداد انگشتان دو دست پیرمردان وپیرزنانی اکنون زنده باشند

لر چهارشنبه , ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲

من تازه فهمیدم مادربزرگم که یک زن ساده روستایی بود طلوعی شده بود و میگن یک حالاتی بهش دست میداده
من لر بویراحمدی هستم، مادرم برام تعریف کرد که اونم از پدربزرگم شنیده، روششون اینطور بوده:
مادربزرگم با یک گروه از مردم روستا زن و مرد جمع میشدن و اینقد گریه میکردن طی چند روز(نمی دونم برای چه و چطور) که حتی خون از چشمشون میاومده! گویا مادربزرگ من تو اون جمع دچار بیهوشی و از حال رفتگی شده و همه جا پخش می شه که: فلانی طلوع کرده!
لازم به ذکره که مردم این روستا نه سوادی داشتن و نه ارتباطی با جایی چون دور افتاده و کوهستانیه و واقعا حیرانم که این کارها رو چه کسی بهشون گفته و از جزئیات دیگر اون خبری ندارم
از پدرم هم شنیدم که مردهای دیگه ای بودن که طلوع کرده بودند ولی ادامه ندادند.

لر چهارشنبه , ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵

به نظر من بهتره یک پژوهش عمیق تر و واقع بینانه تری نسبت به این جریان طلوعی در بین طوایف لر نشین و بختیاری انجام بشه، یک دیدگاه بیطرفانه و همه جانبه نگرتری، بهتره یک آدمی که واقعا کارش شناخت فرهنگ و مردم و ادیان و رسوم و باورهاست این جریان رو واکاوی کنه و اصلا اطلاعات بیشتری نسبت بهش کسب بشه
ما نمی تونیم اینقد راحت بگیم این جریان صددرصد انگلیسی و توهم توطئه داشته باشیم
صددرصد لرها پیشینه احترام به روشنایی و خورشید و مهرپرستی رو داشتن
ما اینجا منطقه مهریان و مزدک و اینا داریم پس در این مناطق سابقه و پیشینه این گرایش ها وجود داشته و همه چیز رو به گردن انگلیسی ها نندازیم که فقط خودمون رو خلاص کنیم و تمام، نیاز به یک پژوهش واقعی به این قضیه هست واقعا

لر چهارشنبه , ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

لازمه بگم که مادربزرگ من هرچند زن روستایی بوده ولی ساده بودن که گفتم به معنی احمق بودن نبود، ایشون یک زن بسیار محکم و نترس و شجاع و بسیار فهمیده بود و یادمه هیچوقت تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگفت و با جسارت تمام نظرش رو بیان میکرد و بسیار دلسوز و مهربان بود نسبت به همه، یک زن قوی و واقعا سختی دیده و جدی بود و اصلا خوش باور و زود باور نبود بلکه خیلی سخت پسند و سخت گیر بود، هیچوقت هم از مرگ نمی ترسید و وقتی مرد با شهامت به استقبال مرگ رفت
این ها رو برای این میگم که خصوصیات مردمی که به اصطلاح طلوع میکردن رو بگم که مردم نافهم و بی استنباطی نبودن،
و باز نیاز به پژوهش بی طرفانه