جوابیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخصوص کودک بدون چشم دهدزی

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخصوص کودک بدون چشم دهدزی

سردبیر محترم خبرگزاری عصر ایذه با سلام و احترام پیرو مطلب درج شده در آن خبرگزاری در تاریخ ۹/۳/۹۶ با عنوان یکسال از وعده وزیر بهداشت گذشت و خبری از عمل چشمان آرش نشد؛ بدینوسیله جوابیه مطلب فوق جهت استحضار و دستور درج در آن رسانه به منظور تنویر افکار عمومی به شرح ذیل ایفاد