پسر ۷ ساله ایذه‌ای ازدواج کرد! + عکس

پسر ۷ ساله ایذه‌ای ازدواج کرد! + عکس

صدای هلهله و شادی فضای اطراف سالن هتل بوستان را پر کرده بود. همه میهمان‌ها با لباس‌های یکدست برای استقبال از داماد بیرون از سالن به انتظار ایستاده بودند.

شهردار غنی یا شهردار فنی!

شهردار غنی یا شهردار فنی!

این سطور به پدیده ای می پردازد که این روزها بحث داغ مردم و امتحان بزرگ شورای شهری ست که با آرای مردم انتخاب شده اند. انتخابی که به هر شکل و با هر نیت می تواند منجر به توسعه شهر یا درجا زدن شهر و عدم تحول منجر شود.

مدرسه فوتبال تخصصی و حرفه ای رضا مرادی