چاپ کتاب پژوهش های میان رشته ای خونگ اژدر

چاپ کتاب پژوهش های میان رشته ای خونگ اژدر

کتاب پژوهش های میان رشته ای خونگ اژدر ایذه، شامل چندین مقاله تخصصی به صورت یک کتاب مستقل در قالب ویژه نامه شماره ۱۷پارتیکا توسط مرکز کاوش و پژوهش های باستان شناسی تورینو در ۲۴۰صفحه با ۱۶عکس رنگی و بیش از ۱۰۰عکس ، طرح و نقشه سیاه و سفید به چاپ رسیده است.

پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

بخش صدای مردم چند ماهی است که در کانال تلگرام عصر ایذه راه اندازی شده و شهروندان مشکلات خود را در زمینه های مختلف جهت انعکاس و پیگیری برای ما ارسال می کنند.

قصه پردرد بانو سکینه

قصه پردرد بانو سکینه

موهایش ژولیده و نامرتب، روسری روی سرش پر از گل‌های خشک‌شده و بی‌آب، پاهای نحیف و بی‌رمقش سالیان سال با او قهرند! چروک‌های صورتش از ستارگان شب‌های تیره روزی‌اش پیشی گرفته‌اند، رنگ دندان و مویش به هم شبیه گشته، نگاه‌هایش پر از آب‌مروارید، پر از جراحت نابکاری زمانه نامش ” بانو سکینه ” است همان