شایسته نیست به قیمت ویرانه شدن خوزستان استان های دیگر را آباد کنند

شایسته نیست به قیمت ویرانه شدن خوزستان استان های دیگر را آباد کنند

آیت الله حیدری تاکید کرد: بنده در اجلاسیه هم مطرح کردم که مگر مردم خوزستان چه گناهی کردند که باید آب کشاورزی آنها به استان های دیگر برود. دولت چه حقی دارد که استان های دیگر را آباد کند ولو به قیمت ویرانه شدن خوزستان.