گوگری سیاسی و دوا گری اجتماعی

گوگری سیاسی و دوا گری اجتماعی

گوگری خیلی خوبه اما گوگری سیاسی به این معنا که چون فلانی وابسته و آشنای ماست، پس باید به او رای داد و از او حمایت کرد، خسارت محض اجتماعی در پی دارد و در واقع ریختن دوا گری به حلقوم جامعه امیدوار است.

عید چیزی جز گذشت نیست

عید چیزی جز گذشت نیست

عید سالی نیست که عوض میشه، عید روزیه که اخلاق و رفتارمون بهتر میشه، یادمون باشه موقع سال تحویل یک سال دیگه بزرگتر می‌شیم و به فراخور همین تغییر باید پوست اندازی جدیدی رو شروع کنیم

رها یا آزاده، مسئله این نیست!

رها یا آزاده، مسئله این نیست!

مجموعه های تلویزیونی”کیمیا” و” روزهای بی قراری”به کارگردانی احمدرضادرویش و کاظم معصومی، ازجمله فیلم های خوب وآموزنده ای هستند که مسائل اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و مذهبی را به تصویر کشیده اند.

“کلی دونا” بی تش و بی دی!

“کلی دونا” بی تش و بی دی!

یادس وخیر همسو که حونه ها خشت و گلی و برد ولاشه حشکامون ارهچی نداشتن! تش و دی هاسون بلاز بیدن و روشنا! ایما هم ساده بیدیم، صاف، بی خار و پرزین!

به دستان خون آلوده‌ی تو سوگند

به دستان خون آلوده‌ی تو سوگند

وقتی به یادت می آورم جانم می سوزد و جگرم خون می شود!آخر تو به جرم کدامین گناه ناکرده به این سرنوشت تکراری و تاریک محکوم و مبتلا شده ای!

من بی حجابم!

من بی حجابم!

تا سر از تیره ی خاک در آوردم و ذرّه ای خودشناس شدم مردی را دیدم بالای سرم که جز فحش و فضاحت، بد دهنی و حرف های رکیک چیزی برزبانش رقاصی نمی کرد!

انقلاب و انتظار

انقلاب و انتظار

آن گاه که آسمان، ظلمت و تباهی را می تراوید و زمین، شقاوت و تباهی رامی خرامید! وقتی که زمانه حماقت و جهالت ها را آبستن بود! و سیمای نازنین “حقیقت” را ماسک های منفعت و نقاب های عشرت، جامه بر تن کرده بودند!

پروانه، دخترکی که عاشق نبود

پروانه، دخترکی که عاشق نبود

شاید پروانه عاشق ترین دخترکی بود که به یاد و خاطره داشتم و خوب می شناختمش، همان که گردا گرد گرمای نور پرپرمی زد و آن قدر دور شمع عشق تاب و تاب می خورد تا این که بالش می سوخت و در کناره ای آرام و قرار می گرفت!

ناخدمتی به فرزندان ایذه‌ای، آموزه‌ای ماتریالیستی!

ناخدمتی به فرزندان ایذه‌ای، آموزه‌ای ماتریالیستی!

نادانی، غرور، نخوت، لجاجت، مادّه پرستی و… ازجمله عوامل و علل پدیدارشدن رخساره نامیمون و ناموجه “ناخدمتی “است که البته در سراسر گیتی و در همه ی اعصار متکثر تاریخی و همه ی ادوار متنوع جغرافیایی – این جویبار سیاه و پلید بادرجات مختلف وسعت وشدت – همواره جاری و ساری بوده است!

    Sorry, no posts matched your criteria.