بیایید، رأی ندهیم !! به …

بیایید، رأی ندهیم !! به …

« ما حادثه ای به زخم آراسته ایم             کز تیرگی قدیم شب کاسته ایم صبحیم که صادقانه از خواب گران        

مرگ بر طایفه!

مرگ بر طایفه!

عصر ایذه: آپارتاید نژادی و حتی حزبی! مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه ضایعه‌ای عمومی است و دامگهی می‌باشد که

این ۶۱ نفر

این ۶۱ نفر

عصرایذه: در آخرین روزهای پاییز و اولین روزهای زمستان نگاه‌ها و توجهات به سمت ساختمان فرمانداری ایذه میرفت تا ببینند

شاخص‌های یک نماینده مجلس

شاخص‌های یک نماینده مجلس

عصر ایذه: طبق فرموده امام صادق علیه السلام باید صداقت و امانتداری افراد را سنجیده و آنگاه به آنان اعتماد

    Sorry, no posts matched your criteria.