اولین ملکه زیبایی جهان که در ایذه به خاک سپرده شد!

اولین ملکه زیبایی جهان که در ایذه به خاک سپرده شد!

عصر ایذه: احتمالاً در روز های اخیر بار ها با این عکس و متن در شبکه های اجتماعی مواجه شده اید. متنی که ادعا دارد این خانم اولین ملکه زیبایی جهان بوده و نکته اساسی اش این است که ایشان اهل ایران هستند!     متن شایعه “این خانم اولین ملکه زیبایی ایران بوده، در