شگفت انگیزترین عکس های نشنال جئوگرافی

شگفت انگیزترین عکس های نشنال جئوگرافی

عصر ایذه: انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.       منبع:لاپلاس