عکس/تلفن همراه ناصرالدین شاه

عکس/تلفن همراه ناصرالدین شاه

عصر ایذه: این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به کابل‌های کشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است. به گزارش پایگاه خبری عصر ایذه: اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است. شکل و شمایل این تلفن