تاریخ : پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰ 22 ربيع أول 1443 Thursday, 28 October , 2021

ماه جان کرد

۲۸دی
از سیاه تا سپید یک صنعت/ چوقابافی فرصتی برای درآمد و اشتغال

از سیاه تا سپید یک صنعت/ چوقابافی فرصتی برای درآمد و اشتغال

سفید سفید سفی‍د سفید سیاه سفید سفید…این کلمات روایت تماشای دقایقی کوتاه ازتنیدن تار و پود یک فرهنگ و اصالت کهن درهم هست که سوژه این گزارش عصرایذه شده است.