پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

بخش صدای مردم چند ماهی است که در کانال تلگرام عصر ایذه راه اندازی شده و شهروندان مشکلات خود را در زمینه های مختلف جهت انعکاس و پیگیری برای ما ارسال می کنند.

اینترنت پرسرعت در راه ایذه

اینترنت پرسرعت در راه ایذه

مظفر عالیپور دانش آموخته رشته مهندسی برق مخابرات دانشکده مخابرات تهران اتمام تحصیل سال۷۷ به مدت ۹ سال کارشناس نگهداری دستگاه دیجیتال مخابرات ایذه ۶ سال رئیس مرکز مخابرات امام خمینی (ره) ایذه و ۱۵ماه رئیس اداره مخابرات شهرستان هفتکل و از تاریخ ۸آذرماه ۱۳۹۳ ریاست مخابرات شهرستان ایذه را برعهده گرفتم. . . -آقای عالیپور

    Sorry, no posts matched your criteria.