پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

پاسخ رئیس مخابرات ایذه به صدای مردم

بخش صدای مردم چند ماهی است که در کانال تلگرام عصر ایذه راه اندازی شده و شهروندان مشکلات خود را در زمینه های مختلف جهت انعکاس و پیگیری برای ما ارسال می کنند.

اینترنت پرسرعت در راه ایذه

اینترنت پرسرعت در راه ایذه

مظفر عاليپور دانش آموخته رشته مهندسي برق مخابرات دانشكده مخابرات تهران اتمام تحصيل سال۷۷ به مدت ۹ سال كارشناس نگهداري