بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراکز بهداشتی درمانی دهدز

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراکز بهداشتی درمانی دهدز

عصر ایذه: روز گذشته ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به همراه مدیران و معاونین حوزه دانشگاهی از مراکز بهداشتی درمانی دهدز بازدید کرد.         به گزارش خبرنگار عصر ایذه در دهدز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همچنین از اورژانس جاده ای رکعت، مرکز بهداشتی ده کیان، مرکز

    Sorry, no posts matched your criteria.