انتقال آب کارون به تالاب میانگران ایذه

انتقال آب کارون به تالاب میانگران ایذه

کنفرانس منابع طبیعی و توسعه پایدار برای نخستین بار در کشور با حضور احمدرضا لاهیجان زاده برگزار شد، وی در حاشیه این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی عصر ایذه درخصوص وضعیت تالابهای شهرستان ایذه اظهار کرد: خوشبختانه در این خصوص کارگروهی به ریاست استاندار محترم به نام کارگروه حفاظت از تالاب ها

بیابان تولید می کنیم بعد بودجه برای بیابان زدایی اختصاص می دهیم

بیابان تولید می کنیم بعد بودجه برای بیابان زدایی اختصاص می دهیم

عصر ایذه: شهریار بذرکار گفت:این مدیریت منابع است که باعث می شود ما منطقه ای را به بیابان تبدیل کنیم بعد هم برای آن روز جهانی بیابان زدایی نامگذاری می کنیم اقدامات ما نباید در جهتی باشد که بیابان تولید کنیم بعد بودجه برای بیابان زدایی اختصاص دهیم تجربه به ما می گویند منطقه ای