باران تابستانی مردم ایذه را غافلگیر کرد/ ایذه این روزها بوی بارن می‌دهد

باران تابستانی مردم ایذه را غافلگیر کرد/ ایذه این روزها بوی بارن می‌دهد

عصر ایذه: خاک ایذه این روزها بوی باران می‌دهد، هوایش لطافت پاییزی است و قدم زدن در کوچه پس کوچه های بارانی اش، شادی را برای مردم این دیار به ارمغان آورده است.           شهریور امسال نوید سال پربارشی را به مردم این منطقه می دهد، این روزها مال امیر باردیگر