باز هم مرگ راکب موتور سوار در ایذه

باز هم مرگ راکب موتور سوار در ایذه

باز هم مرگ راکب موتور سوار در ایذه عصر ایذه: عصر دیروز راکب موتور سواری به علت عدم مهارت در کنترل موتور سیلکت به شدت به دیوار مرکز خانه بهداشت روستای کلدوزخ یک برخورد کرد و پس از اعزام وی به اهواز بر اثر شدت جراحات وارد شده به سر، مرگ مغزی شده و دار